Opisy tras

26 - 27 sierpnia 2017 r.

Pływanie

Start i meta etapu pł‚ywania zlokalizowana jest na plaży Oś›rodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Końskim w Przechlewie. Start odbę™dzie się z wody ok. 50 metrów od linii brzegowej. Wejś›cie do wody jest łagodne i piaszczyste. Zawodnicy do pokonania w wodzie będa mieli jedną petle w zaleleżności od dystansu. Po starcie zawodnicy kierować‡ się będą wzdłuż wyznaczonej trasy,€“ oznaczonej wysokimi bojami. Każda boja musi być‡ opł‚ynię™ta z prawej strony. Start i meta oznakowane będą bojami w innych kolorach niż pozostałe. Poś›rodku trasy wyznaczona został‚a specjalna strefa dla niekolizyjnego poruszania się ratowników WOPR oraz sędziów. Przy wyjś›ciu z wody zawodników asekurować będą… osoby pomagające w sprawnym wyjściu z wody. Od wyjścia z wody do strefy zmian jest ok. 300 metrów. Zawodnicy wybiegają z wody w kierunku recepcji (lekki podbieg), aby po przekroczeniu bramy wjazdowej ośrodka dotrzeć do strefy zmian. Zawodnicy do strefy zmian będą biec wyznaczoną trasą…, o nawierzchni trawiastej i betonowej. Tam, gdzie bę™dzie to wskazane zostaną… rozłożone maty gumowe oraz dywany. Dystans zmierzony został metodą GPS.

Dystans 28,25 km
1 x pę™tla 475 metrów
limit czasu ukoń„czenia pł‚ywania 22,5 minut

Dystans 56,5 km
1 x pę™tla 950 metrów
limit czasu ukończenia pł‚ywania 45 minut

Dystans 112,99 km
1 x pę™tla 1,9 km
limit czasu ukoń„czenia pł‚ywania 90 minut.

spodziewana temperatura wody 18 st. C.

Rower

Start i meta etapu rowerowego zlokalizowane są naprzeciwko recepcji Oś›rodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem Końskie w Przechlewie. Cał‚a trasa wiodł‚a bę™dzie po nawierzchni asfaltowej. Z Ośrodka wyjeżdżamy w kierunku Przechlewa, aby w centrum miejscowości (za Bankiem Spół‚dzielczym, koł‚o Posterunku Policji) skręcić‡ w lewo w kierunku Rzeczenicy. Od tej pory pomiędzy OSiRem a Rzeczenicą do pokonania będziemy mieli odpowiednią liczbę pę™tli. W połowie pę™tli (miejscowość Dolinka) zawodnicy do pokonania będą… mieli ostry (najpierw prawoskrętny, póżniej lewoskrę™tny) zjazd w kierunku Rzeki Brdy. Za mostem przez rzeką do pokonania natomiast jest stromy i długi podjazd w kierunku miejscowości Pakotulsko. Dalej droga do Rzeczenicy jest płaska z delikatnymi zjazdami i podjazdami. Jeden nawrót przed Rzeczenicą na jezdni, drugi nawrót na jezdni przed zjazdem w dół do strefy zmian.

Po pokonaniu odpowiedniej ilości pę™tli zawodnicy kierować się będą… z powrotem na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie, gdzie zlokalizowana jest meta etapu. Tam gdzie bę™dzie to wskazane zostaną rozłożone maty gumowe oraz dywany. Dystans zmierzony zostanie metodą… STS Timing.pl.

Dystans 28,25 km
1 x pę™tla 22,5 km
limit czasu ukoń„czenia pływania + roweru: 1h 15 min
punkty żywieniowe: https://ridewithgps.com/routes/24064699

Dystans 56,5 km
2 x pętla 22,5 km
limit czasu ukończenia pł‚ywania + roweru: 3,5h
punkty żywieniowe: https://ridewithgps.com/routes/24064562

Dystans 112,99 km
4 x pę™tla 22,5 km
limit czasu ukończenia pł‚ywania + roweru: 5h
punkty żywieniowe: https://ridewithgps.com/routes/24063543