Regulamin imprezy

01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:

• Zawody odbędą się w dniu 25 sierpnia 2018r.,
start zawodów: godz. 10:15
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 475m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 22,5min).
• II część zawodów: rower 22,5km (1 pętla na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1h15min.
• III część zawodów: bieg 5,275km (1 pętla). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
• Limit czasu ukończenia zawodów 2h.

04. Opłaty startowe:
 • do 31 stycznia- 110 zł
 • do 31 maja – 150 zł
 • do 15 sierpnia  – 190 zł
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
  • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
  • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
  • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:
 • Kategoria generalna mężczyzn
 • Kategoria generalna kobiet
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-17; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
06. Nagrody:

• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

07. Warunki uczestnictwa:

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Dopuszcza się możliwość startu w zawodach osób niepełnoletnich, które w dniu 25.08.2018 r. będą miały ukończone 16 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego pod warunkiem zapewnienia im opieki przez osobę dorosłą. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego musi zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych osoby niepełnoletniej i starcie w zawodach na ich odpowiedzialność. Ponadto w oświadczeniu należy podać PESEL rodzica lub opiekuna prawnego oraz dołączyć scan dowodu osobistego osoby podpisującej oświadczenie.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

08. Zgłoszenia, lista startowa:

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.

09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą… zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:

• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party” w dniu 24.08.2018).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 1. Cel:

  • Promocja Gminy Przechlewo
  • Popularyzacja triathlonu
  • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Zakładowy Klub Sportowy Contra
  • Gmina Przechlewo

 1. Termin, dystans, trasa:

  • Zawody odbędą się w dniu 26.08. 2018r., start zawodów:godz. 9.00
  • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
  • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
  • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
  • II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
  • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
  • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

 2. Opłaty startowe:
 • do 31 stycznia – 180 zł
 • do 31 maja – 240 zł
 • do 15 sierpnia – 290 zł
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
  • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
  • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
  • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi
 1. Klasyfikacje:

  • Kategoria generalna mężczyzn
  • Kategoria generalna kobiet
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

 2. Nagrody:

  • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
  • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

 3. Warunki uczestnictwa:

  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 4. Zgłoszenia, Lista startowa:

  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  • Obowiązuje limit liczby uczestników – 700 osób.

 5. Wyniki:

  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

 6. Uwagi końcowe:

  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
  • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
  • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
  • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 25.08.2018).
  • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:

• Zawody odbędą się w dniu 25.08. 2018r., 
start zawodów: godz. 9:00
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 1900m (Jezioro Końskie, 2 pętle, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 90min).
• II część zawodów: rower 90km (4 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
• III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
• Limit czasu ukończenia zawodów 8h.

04. Oplaty startowe:
 • do 31 stycznia- 240 zł
 • do 31 maja- 300 zł
 • do 15 sierpnia – 400 zł
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
  • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
  • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
  • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
06. Nagrody:

• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

07. Warunki uczestnictwa:

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

08. Zgłoszenia, Lista startowa:


• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.

09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:

• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 24.08.2018).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 1. Cel:

  • Promocja Gminy Przechlewo
  • Popularyzacja triathlonu
  • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

 2. Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Zakładowy Klub Sportowy Contra
  • Gmina Przechlewo

 3. Termin, dystans, trasa:

  • Zawody odbędą się w dniu 26.08.2018r.,
  start zawodów: godz. 9:30
  • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
  • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
  • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
  • II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
  • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
  • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

 4. Opłaty startowe:

do 31 stycznia- 300 zł

do 31 maja- 400 zł

do 18 sierpnia -500 zł

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
 • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
 • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. Klasyfikacje:

  • Klasyfikacja sztafet męskich
  • Klasyfikacja sztafet żeńskich
  • Klasyfikacja sztafet mieszanych

 2. Nagrody:

  • Drużyny, które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe dla każdego z członków sztafety
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

 3. Warunki uczestnictwa

  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 4. Zgłoszenia, Lista startowa:

  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  • Obowiązuje limit liczby uczestników – 100 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)

 5. Wyniki:

  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

 6. Uwagi końcowe:

  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
  • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
  • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
  • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 26.08.2017).
  • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.