Regulamin imprezy

01. Cel:

 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:

• Zawody odbędą się w dniu 25 sierpnia 2018r.,
start zawodów: godz. 10:15
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 475m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 22,5min).
• II część zawodów: rower 22,5km (1 pętla na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1h15min.
• III część zawodów: bieg 5,275km (1 pętla). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu Data Sport.
• Limit czasu ukończenia zawodów 2h.

04. Opłaty startowe:
 • do 31 stycznia- 110 zł
 • do 31 maja – 150 zł
 • do 15 sierpnia  – 190 zł
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
  • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
  • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
  • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:
 • Kategoria generalna mężczyzn
 • Kategoria generalna kobiet
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-17; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
06. Nagrody:

• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

07. Warunki uczestnictwa:

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Dopuszcza się możliwość startu w zawodach osób niepełnoletnich, które w dniu 25.08.2018 r. będą miały ukończone 16 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego pod warunkiem zapewnienia im opieki przez osobę dorosłą. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego musi zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych osoby niepełnoletniej i starcie w zawodach na ich odpowiedzialność. Ponadto w oświadczeniu należy podać PESEL rodzica lub opiekuna prawnego oraz dołączyć scan dowodu osobistego osoby podpisującej oświadczenie.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

08. Zgłoszenia, lista startowa:

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.

09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:

• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 24.08.2018).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 1. Cel:

  • Promocja Gminy Przechlewo
  • Popularyzacja triathlonu
  • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Zakładowy Klub Sportowy Contra
  • Gmina Przechlewo

 1. Termin, dystans, trasa:

  • Zawody odbędą się w dniu 26.08. 2018r.,
  start zawodów: godz. 9.00
  • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
  • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
  • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
  • II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
  • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-Data Sport
  • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

 2. Opłaty startowe:
 • do 31 stycznia – 180 zł
 • do 31 maja – 240 zł
 • do 15 sierpnia – 290 zł
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
  • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
  • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
  • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi
 1. Klasyfikacje:

  • Kategoria generalna mężczyzn
  • Kategoria generalna kobiet
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

 2. Nagrody:

  • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
  • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

 3. Warunki uczestnictwa:

  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 4. Zgłoszenia, Lista startowa:

  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  • Obowiązuje limit liczby uczestników – 700 osób.

 5. Wyniki:

  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

 6. Uwagi końcowe:

  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
  • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
  • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
  • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 25.08.2018).
  • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:

• Zawody odbędą się w dniu 25.08. 2017r.,
start zawodów: godz. 9:00
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 1900m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 90min).
• II część zawodów: rower 90km (4 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
• III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-Data Sport
• Limit czasu ukończenia zawodów 8h.

04. Oplaty startowe:
 • do 31 stycznia- 240 zł
 • do 31 maja- 300 zł
 • do 15 sierpnia – 400 zł

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
 • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
 • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:

• Kategoria generalna mężczyzn
• Kategoria generalna kobiet
• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

06. Nagrody:

• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

07. Warunki uczestnictwa:

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

08. Zgłoszenia, Lista startowa:


• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.

09. Wyniki:

• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

10. Uwagi końcowe:

• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 24.08.2018).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 1. Cel:

  • Promocja Gminy Przechlewo
  • Popularyzacja triathlonu
  • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

 2. Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Zakładowy Klub Sportowy Contra
  • Gmina Przechlewo

 3. Termin, dystans, trasa:

  • Zawody odbędą się w dniu 26.08.2018r.,
  start zawodów: godz. 9:30
  • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
  • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
  • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
  • II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
  • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu Data Sport
  • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

 4. Opłaty startowe:

do 31 stycznia- 300 zł

do 31 maja- 400 zł

do 18 sierpnia -500 zł

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
 • Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
 • Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. Klasyfikacje:

  • Klasyfikacja sztafet męskich
  • Klasyfikacja sztafet żeńskich
  • Klasyfikacja sztafet mieszanych

 2. Nagrody:

  • Drużyny, które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe dla każdego z członków sztafety
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

 3. Warunki uczestnictwa

  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 4. Zgłoszenia, Lista startowa:

  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  • Obowiązuje limit liczby uczestników – 100 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)

 5. Wyniki:

  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

 6. Uwagi końcowe:

  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
  • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
  • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
  • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 26.08.2017).
  • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Regulamin Imprezy

GoodValley Tri Family

Regulamin

 1. CEL:
  • Promocja Gminy Przechlewo
  • Popularyzacja triathlonu
  • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
 2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
  • Zakładowy Klub Sportowy Contra
  • Gmina Przechlewo
 3. Termin, dystans, trasa:
  • Zawody odbędą się w dniu 26 sierpnia 2018r.,
  start zawodów: godz. 14:00
  • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
  • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
  W zależności od wieku uczestnika dystans w poszczególnych dyscyplinach będzie zróżnicowany
  • I część zawodów: pływanie: dzieci do lat 7 – 25 metrów ; dzieci starsze i dorośli 50 metrów
  • II część zawodów: rower: dzieci do lat 7 – 0,5 Mili(800 metrów) ; dzieci starsze i dorośli 1 mila(1600 metrów)
  • III część zawodów: bieg: dzieci do lat 7 – 0,5 Mili(800 metrów) ; dzieci starsze i dorośli 1 mila(1600 metrów)
  Trasa będzie oznaczona przez organizatora
 4. Opłaty startowe:

– Opłata bez względu na termin wynosi 50 zł z czego 10 zł. przekazywane jest na Dom Dziecka w Człuchowie.

 • Płatności: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
  W przypadku, gdy chociaż jeden zawodnik sztafety zarejestrowany jest na inny dystans podczas GoodValley Triathlon Przechlewo drużyna opłaca jedynie 10 zł, które zostaje przekazane na cel charytatywny.
 1. Klasyfikacje:
  • Najweselsza sztafeta (wyłoni Jury)
  • Najmłodsza sztafeta (suma wieku trzech osób z drużyny)
  • Najstarsza sztafeta (suma wieku trzech osób z drużyny)
  • Najlepiej przebrana sztafeta (wyłoni Jury)
 2. Nagrody:
  • Drużyny, które zostaną zwycięzcami poszczególnych kategorii otrzymają puchary oraz drobne nagrody rzeczowe
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
 3. Warunki i zasady uczestnictwa:
  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 5 lat a ich wiek zostanie potwierdzony przez opiekuna podczas weryfikacji oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  • Dopuszcza się możliwość startu dzieci do lat 7 wraz z opiekunem, który w dniu 26.08.2018 r. będzie miał ukończone 16 lat. W pozostałych przypadkach każdy członek drużyny wykonuje poszczególny etap indywidualnie
  • Dopuszcza się możliwość startu drużyn dwu lub trzy osobowych a w przypadku drużyny dwuosobowej jeden członek rodziny musi wystartować w dwóch dyscyplinach.
  • W każdej drużynie musi wystartować co najmniej jedna osoba w wieku poniżej 16 roku życia oraz jedna osoba dorosła.
  • Pomoce pływackie, pojazdy trójkołowe, rowery na 4 koła, sprzęt adaptacyjny itp. będą dozwolone
  • Drużyna musi składać się z członków rodziny tzn. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, kuzynostwo, wujkowie itd.
  • Zawodnicy startują po sobie, po rozpoczęciu wyścigu członkowie drużyny będą czekać w specjalnej wyznaczonej strefie w Strefie Zmian, każda rodzina będzie miała oddzielnie wyznaczoną strefę.
  • Po zakończonym etapie członek drużyny oczekuje na pozostałych w strefie przedmetowej co umożliwi wspólny finisz drużyny.
  • Dopuszcza się możliwość startu osób niepełnosprawnych po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy GoodValley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 4. Zgłoszenia, Lista startowa:
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  • Obowiązuje limit liczby uczestników – 50 drużyn.
 5. Wyniki:
  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
 6. Uwagi końcowe:
  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 19.08.2018. o godz. 20.00.
  • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
  • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Regulamin Promocji “Ona + On”

Regulamin:

1. CEL:

 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo

3. Termin, dystans, trasa:

 • Zawody odbędą się w dniu 26.08. 2018r., start zawodów: godz. 9.00
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
 • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
 • II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
 • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-Data Sport
 • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.
 • Promocja obowiązuje WYŁĄCZNIE na dystansie 56,5 km (ćwiartka)

4. Opłaty startowe:

 • do 31 maja – 240 zł
 • do 15 sierpnia – 290 zł

W celu dokupienia drugiego pakietu, prosimy o kontakt: ela.guentzel@goodvalley.com

Po uzgodnieniu szczegółów z organizatorem wygenerowany zostanie kod, który umożliwi zmniejszenie opłaty startowej drugiego pakietu o połowę.

5. Klasyfikacje:

 • Z uwagi na możliwość udzielania sobie pomocy na trasie, uczestnicy kategorii „Ona + On” nie będą uprawnieni do klasyfikowania w kategoriach wiekowych.
 • Uczestnicy są zobowiązani, aby na każdy punkt pomiarowy dotrzeć w w odstępie maksymalnie 30 sekund.

6. Nagrody:

 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Uczestnicy kategorii „Ona + On” nie będą nagradzane w klasyfikacji generalnej, ani w ramach kategorii wiekowej, ze względu na możliwość udzielania sobie pomocy na trasie

7. Warunki i zasady uczestnictwa:

 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Para musi ukończyć zawody wspólnie, a różnica między zawodnikami, na każdym z punktów pomiaru, nie może być większa niż 30 sekund.
 • Pary zawodnicze mogą prezentować różny poziom sportowy, dlatego uczestnicy tych klasyfikacji będą mogli się wzajemnie wspierać na trasie, podciągać, popychać (ale bez użycia jakichkolwiek zewnętrzynych urządzeń), zachęcać okrzykami.
 • Na odcinku rowerowym nie istnieje możliwość wzajemnej pomocy, ze względu, iż podczas zawodów obowiązuje zakazu draftingu.

8. Zgłoszenia, Lista startowa:

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl, opłaceniu wpisowego i skontaktowaniu się z Organizatorem zawodnik otrzyma kod uprawniający do rejestracji drugiej osoby w cenie równej 50% obowiązującej aktualnie opłaty startowej.
 • Zawodnicy będą umieszczeni na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

9. Wyniki:

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

10. Uwagi końcowe:

 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 25.08.2018).
 • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin:

1. CEL:

 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo

3. Termin, dystans, trasa:

 • Zawody odbędą się w dniach 25.08.2018r. oraz 26.08.2018r.
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
 • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
 • I część zawodów: pływanie
 • II część zawodów: rower. Pomiar czasu- Data Sport, kask obowiązkowy. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów.
 • III część zawodów: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-Data Sport
 • Promocja obowiązuje na wszystkich dystansach (28,25 km, 56,5 km, 112,99 km).
 • Promocja nie dotyczy rywalizacji sztafetowej.
 • Dokładne zasady dotyczące godziny startu, dystansu, trasy są analogiczne, jak w regulaminie poszczególnych dystansów.

4. Opłaty startowe:

Opłaty startowe są analogiczne do wybranych dystansów z uwzględnieniem następujących rabatów:

 • 5-9 osób – rabat 5%
 • 10-14 osób – rabat 10%
 • 15-19 osób – rabat 15%
 • 20-24 osoby – rabat 20%
 • 25 i więcej osób – rabat 25%

5. Klasyfikacje:

 • Dla zgłoszonych drużyn prowadzona będzie odrębna klasyfikacja.
 • Klasyfikacje generalne oraz klasyfikacja drużynowa to oddzielne klasyfikacje i nagrody nie wykluczają się.
 • Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej należy zgłosić co najmniej pięcioosobową drużynę.
 • Zespół może być:

-drużyną męską – składać się z pięciu (i więcej) mężczyzn,

-drużyną damską – składać się z pięciu (i więcej) kobiet,

-drużyną mieszaną – w jej skład musi wchodzić co najmniej jedna osoba płci przeciwnej do pozostałych członków grupy.

6. Nagrody:

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Goodvalley Triathlon Przechlewo, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 • Dwie drużyny mieszane, trzy drużyny damskie oraz trzy drużyny męskie, które uzyskają najlepszy czas otrzamują statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 • Pod uwagę brane są (sumowane) czasy pięciu najlepszych zawodników lub zawodniczek (w przypadku drużyny damskiej). W drużynie mieszanej, pod uwagę brane będzie pięć najlepszych czasów uzyskanych przez członków zespołu, przy czym wśród nich musi być przynajmniej jeden czas uzyskany przez kobietę.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

7. Warunki i zasady uczestnictwa:

 • Promocja skierowana jest do osób, które wyrażą chęć wspólnego wystartowania i bycia klasyfikowanym w zawodach oraz zbiorą się w grupę co najmniej pięcioosobową.
 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2018. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

8. Zgłoszenia, Lista startowa:

 • Dokładny przebieg rejestracji Klubu:

– Lider drużyny proszony jest o przesłanie na adres ela.guentzel@goodvalley.com listy osób wyrażających chęć startowania jako drużyna, zawierającej imiona, nazwiska oraz adresy email

– W wiadomości zwrotnej przesłane zostaną wygenerowane, imienne kody, umożliwiające obniżenie opłaty rejestracyjnej.

 • Przesłana lista nie podlega edycji. Zgłosić klub można tylko raz, nie istnieje możliwość dopisywania członków teamu.
 • Zawodnicy będą umieszczeni na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

9. Wyniki:

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

10. Uwagi końcowe:

 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2018. o godz. 20.00.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • W ramach pełnego pakietu startowego zawodnicy otrzymują: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 25.08.2018).
 • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.