Dziękujemy!

921 554 GOODVALLEY Triathlon Przechlewo
  • 0

Kochani! Emocje po weekendzie jeszcze nie opadł‚y, a atmosfera, którą stworzyliś›cie jeszcze długo pozostanie w naszej pamięci 🙂

Chcemy bardzo, bardzo mocno podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy oraz współ‚tworzyli jej niepowtarzalną wyjątkową atmosferę.

W szczególności:

Wolontariuszomą – bez Was i Waszego bezinteresownego zaangażowania, a czę™sto i poświę™cenia Triathlon Przechlewo pozostał‚by tylko niezrealizowanym pomysł‚em. Dodatkowa energia, którą pomimo często wielogodzinnego wysiłku przekazywaliście swoim dopingiem zawodnikom, niejednemu pozwoliła złamać swoje słabości i ukończyć zawody.

Zawodnikom –“ za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, wybierają…c udział w naszych zawodach. Po raz kolejny pokazaliście, jak można w duchu fair play, atmosferze szacunku i życzliwoś›ci rywalizować ze sobą oraz pokonywać własne granice.

Kibicom, mieszkańcom Przechlewa i okolic – byliś›cie widoczni oraz słyszalni niemalże wszędzie. To dzięki Waszemu dopingowi i energii, atmosfera Triathlonu Przechlewo była i jest tak gorą…ca.

Władzom samorządowym, służbom: policji, pracownikom zarządu dróg, WOPR, służbom medycznym i strażakom – za wsparcie w realizacji naszego projektu, wyrozumiałością oraz pomoc w zabezpieczeniu przebiegu imprezy.

Współorganizatorom, sponsorom i partnerom: naszym partnerom z firmy Endu Sport oraz sponsorom i organizatorom cyklu Enea Tri Tour za merytoryczną pomoc oraz możliwością uczestnictwa w wyjątkowym cyklu imprez; firmom i podmiotom wspierają…cym organizacją imprezy: Człuchowskiemu Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi, firmie Kayaks i Przechlewskiemu Kołu Kajakowemu, JFA Football Academy, sekcji TKKF Triathlon Koszalin, fitness klub KaNaMa z Chojnic, Bankowi Żywności z Chojnic za pomoc w realizacji oraz w rozwoju tego wyjątkowego projektu; sponsorom: siostrzanej firmie Poldanor, firmie Dat Schaub, Stec Karton, Lester Production, firmie Opak, Pepsi, piekarniom Bagietka i Zakrzewscy, sklepowi i serwisowi rowerowemu Rocek, za wszelką pomoc i pokazanie, jak partnerstwo i współpraca buduje wyją…tkowe projekty.

Dzię™kujemy również wszystkim innym osobom oraz podmiotom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji projektu Triathlon Przechlewo 2016 (również w ramach inicjatywy #Tripaka #Przechlewo).

Dzię™kujemy za Wasze zaangażowanie! Każdy z Was pokazał charakter prawdziwego #Tribohatera! 🙂

Mamy nadzieję, że zobaczymy się z Wami wszystkimi w przyszł‚ym sezonie i znów zakoń„czymy polski sezon triathlonowy w wielkim stylu! Już dziś zapraszamy do udział‚u w jubileuszowej pią…tej edycji imprezy, bazują…cej na doś›wiadczeniach lat poprzednich, ale i peł‚nej nowych pomysłów i niespodzianek. Dołożymy wszelkich starań„, aby był‚a ona dla nas wszystkich kolejnym wyjątkowym przeżyciem.

Do zobaczenia za rok 😉

Zespół organizacyjny Prime Food Triathlon Przechlewo