COVID-19

W związku z obecną sytuacją wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprezy.

 

Zakres i sposób zabezpieczenia imprezy w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Triathlon Przechlewo w dniach 28-29.08.2021

 1. Zespół powołany do koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.
 2. Koordynator zespołu ds. COVID-19- Paweł Leszczyński, kontakt: +48 669 585 542
 3. Koordynator odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów, instrukcji i procedur
 4. Zapewnienie 5m2 na jedną osobę, impreza odbywa się na Ośrodku OSIR oraz drogach gminnych i powiatowych, ilość osób nie zostanie przekroczona
 5. Obowiązek zachowania 2m odległości pomiędzy uczestnikami: przy wejściu na teren OSIR Przechlewo oraz w kilku innych miejscach imprezy będą znaki „Zachowaj 2 metry odległości”,  co 15 min podawane będą komunikaty przez głośniki typu: „w trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zachowanie wymaganej odległości 2 m pomiędzy osobami, zakrywanie ust i stosowanie zasad higieny”
 6. W wielu miejscach będą punkty do dezynfekcji rąk, punkty odpowiednio oznakowane
 7. W Biurze zawodów obowiązywać będzie ruch jednostronny, maksymalnie 10 osób w biurze zawodów, przed wejściem będzie stał ochroniarz, który będzie pilnował osoby wchodzące, obowiązek noszenia maseczki w Biurze Zawodów; przed biurem zawodów będzie można zakupić maseczkę
 8. W Biurze Zawodów zawodnicy podpisują Oświadczenie o stanie zdrowia (w tym wywiad epidemiologiczny)
 9. Do pakietu startowego dla zawodników zostanie wydana maseczka ochronna
 10. Wszystkim uczestnikom i kibicom zostaną wydane maseczki ochronne jednorazowe
 11. Cała obsługa zawodów plus wolontariusze wyposażona w przyłbice i środki do dezynfekcji rąk oraz inne środki zabezpieczające: np. rękawice ochronne
 12. Start do wody typu „rolling start” : zawodnicy nie startują wszyscy razem a są wpuszczani czwórkami z zachowaniem wymaganego dystansu
 13. Punkty odżywcze na trasie będą samoobsługowe
 14. Strefa Finishera dla zawodników- pobyt w strefie finishera maks. 20 minut
 15. Zawodnicy w czasie trwania zawodów oddzieleni od publiczności taśmami i płotkami
 16. Harmonogram imprez ułożony w sposób, aby zawodnicy z innych dystansów nie mieszali się ze sobą.
 17. Na tablicach informacyjnych wywieszone plakaty informujące o zaleceniach w przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem, np. jak prawidłowo założyć maseczkę, jak prawidłowo myć ręce, inne zalecenia
 18. Baza danych zawodników dostępna na prośbę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej